6 cech dobrego domu opieki

wpis w: Poradniki | 0

Wybór odpowiedniego domu opieki to zadanie trudne oraz bardzo odpowiedzialne, poniżej przedstawimy sześć cech dobrego domu opieki.

Najczęściej życie zmusza nas do wyboru domu seniora niespodziewanie, w krótkim czasie. Rodzic lub dziadek miał wylew, wypadek bądź jego stan pogorszył się na tyle, że wymaga specjalistycznej opieki całodobowej. Na szczęście coraz częściej domy spokojnej starości to nie domy starców i potrafią zapewnić ten spokój pensjonariuszowi, ale też jego rodzinie.

W Polsce mamy do wybory dwa rodzaje domów opieki dla osób starszych. Pierwsze to domy pomocy społecznej, w skrócie DPS. Są to domy prowadzone przez samorządy, w których pobyt jest najczęściej dofinansowany z środków publicznych, jednakże praktyka pokazuje, że są one zapełnione, a na miejsce czeka się miesiącami a nawet i dłużej. Tutaj z pomocą przychodzą prywatne domy opieki lecz wśród nich istnieje również podział. ZOL to zakład opiekuńczo leczniczy, który ma podpisaną umowę z NFZ na refundację części kosztów pobytu. Tu kierowane są także osoby chorobą alkoholową lub innym uzależnieniami. Drugim rodzajem prywatnego domu opieki to taki, gdzie pobyt jest w pełni odpłatny. Taki dom zarządzany jest przez przedsiębiorcę, który musi dbać o zdrowie i zadowolenie swoich pensjonariuszy, gdyż to on lub jego rodzina płaci za pobyt.

Tyle słowem wstępu, lecz przejdźmy do meritum.

  1. Całodobowa opieka. 24 godzinna opieka wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunek czuwających nad zdrowiem, dobrym samopoczuciem i bezpieczeństwem to podstawowe minimum jakie musi spełnić profesjonalny dom opieki. Wydawałoby się, że powinno być to standardem lecz niestety istnieją jeszcze domy gdzie o zdrowie 50 pensjonariuszy dba jedna opiekunka.
  2. Pomoc i życzliwość personelu. W podeszłym wieku zdrowie bywa przewrotne, dlatego ważne aby personel był pomocny dla starszych pensjonariuszy. Pomoc przy porannej toalecie, przy posiłkach czy ubieraniu lub też przygotowanie mieszkańców do spacerów i aktywności to również ważny aspekt w wyborze ośrodka. Nie każdy posiada odpowiednią ilość empatii dla schorowanych osób lecz bez wątpienia każdy pracownik ośrodka powinien posiadać jej nieograniczone ilości, niezależnie czy to rehabilitant czy pielęgniarka.
  3. Warunki mieszkaniowe. Nie każdy będzie dobrze czuł się w dużym ośrodku, a na pewno nikt nie będzie dobrze czuł się gdy ignorowane są jego potrzeby. Ośrodek powinien być dostosowany do wymagań pensjonariuszy w tym powinien mieć możliwość zmiany pokoju, z wieloosobowego na jednoosobowy. Tutaj aby stanąć w obronie domów opieki, nie chodzi o każdą zmianę gdy sobie tego zażyczy pensjonariusz i aby tego dokonywać kosztem innych. Ważne aby pensjonariusz miał taką możliwość przy najbliższej okazji. Takiej okazji na pewno nie będzie miał, jeśli ośrodek ma tylko pokoje wieloosobowe a miejsce które otrzymał przy podpisywaniu umowy jest stałe, bez możliwości zmiany.
  4. Dostęp do opieki lekarskiej. Warto zapytać z jakimi lekarzami lub ośrodkami współpracuje ośrodek, kto odpowiada za skierowanie pacjenta do lekarza, jak często lekarz ma kontakt z pensjonariuszami. Niektóre ośrodki doliczają opłaty za transport chorego do specjalisty co może znacząco podnosić koszty pobytu osoby chorej w domu opieki.
  5. Konkurencyjna cena. Pobyt seniora w domu opieki to z reguły duży koszt dla rodziny. Nie zawsze cena jest wyznacznikiem jakości. Duże domy wprowadzają w umowie często dodatkowe opłaty które w mniejszych domach są wliczone już w cenę. Przy wyborze ośrodka warto poszukać tych dalej oddalonych od głównych miast gdyż z reguły „im dalej od centrum tym taniej”. Niższe koszty gruntów, niższe koszty utrzymania się na wsi niż w mieście, pozwala domom seniora obniżyć ceny, często oferując lepszą jakość usług niż domy w centrach miast.
  6. Doświadczenie właścicieli w zarządzaniu domem. Bardzo ważna cecha, sprawny właściciel wie jak ważna jest opinia z którą się wiąże zadowolenie pensjonariusza i jego rodziny. Ma on doświadczenie z personelem, już na starcie wie kto się nadaje do pracy a komu warto odmówić. Ponadto ma z reguły dobre ceny na leki dla pacjentów, pieluchomajtki bądź inne akcesoria.

Oczywiście istnieje również szereg innych warunków, lecz są one uzależnione od stanu i kondycji pacjenta. Dla osoby z chorobą alzheimera drugorzędnym lub trzeciorzędnym kryterium będzie dostęp do spacerów i wyjść poza teren ośrodka, zaś dla osoby sprawnej umysłowo i fizycznie będzie to bardo ważny warunek.