Terapia kulinarna

W ramach terapii kulinarnej uczestnicy przygotowują różnego rodzaju potrawy, korzystając zarówno z przepisów tradycyjnej kuchni polskiej, jak również z zastosowaniem zasad zdrowego odżywiania. Podczas tych zajęć kształtowane są takie cechy, jak czystość, staranność, umiejętność planowania i przewidywania oraz nabycie umiejętności estetycznego podawania potraw.

Wartość terapeutyczna:

 • Wyrabianie zaradności życiowej i umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji.
 • Nabycie umiejętności przygotowywania różnego typu potraw i korzystania
  z przepisów kulinarnych.
 • Poznanie zasad zdrowego żywienia.
 • Nauczenie posługiwania się urządzeniami domowymi.
 • Wyrobienie nawyku dbania o czystość i higienę w kuchni.
 • Ukształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość pomieszczeń i sanitariatów, poprawienie samoobsługi w zakresie ubierania się i higieny osobistej.
 • Nauczenie właściwego dbania o rośliny doniczkowe i ogrodowe.
 • Rozwijanie poczucia smaku i estetyki.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do przyrody, uwypuklenie wrażliwości na piękno
  i świat natury, uświadomienie konieczności dbania o środowisko.
 • Uświadomienie upływu czasu, kształtowanie stosunków przestrzennych.
 • Nauczenie współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie, uspra-wnienie manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości, wiara we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienie samo-dzielności.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.